Aprenentatge basat en projectes

L’Aprenentatge Basat en Projectes o Project Based Learning (PBL), és una metodologia didàctica en la qual l’alumne aprèn els conceptes de l’assignatura mitjançant la realització d’un projecte o resolució d’un problema adequadament dissenyat i formulat pel formador. Un projecte està adequadament dissenyat si per a assolir-ne els objectius necessàriament obliga a l’estudiant a adquirir els coneixements que el formador desitja transmetre.

Model de progressió i competències

El nostre model de progressió dins d’Xnergic està centrat en les competències: aquelles habilitats que s’han assolit en cadascun dels projectes realitzats. Definim quatre àmbits de competències: tres d’ells relacionats amb la tecnologia (disseny, programació i hardware) i un darrer amb l’emprenedoria i les habilitats transversals (comunicació, treball en equip, disseny de projectes). A partir d’aquestes habilitats, i en funció del grau de coneixement o autonomia, van sorgint diferents projectes on es treballen competències relacionades en aquests àmbits.

Disseny

El disseny és una part intrínseca dels projectes tecnològics. Adquirir competències en la interpretació de plans o en el seu disseny, així que l’ús d’eines de disseny 3D, serveix des de per a crear escenaris i personatges de videojocs fins a la materialització d’aquests dissenys en impressió 3D.

Programació

El codi serà aviat una eina indispensable en l’alfabetització digital. Adquirir la lògica de la programació ajuda a ordenar el pensament lògic, i a més, a partir de saber programar (sense la necessitat de ser un/a expert/a programador/a) permet crear robots (Arduino, amb C++), crear videojocs (amb Unity, Python, etc) o crear productes per a mòbils i webs (html5, Javascript).s.

Hardware

Dins aquest espai de competències hi ha tot allò relacionat amb la part física. Nocions bàsiques d’electrònica, mecànica, eines… i tots aquells processos que et permeten “fer coses”: saber on posar una resistència, soldar o conèixer quin és el diode d’un led; saber si és més apropiat utilitzar metracrilat o un material flexible, són aspectes indispensables per elaborar el teu propi projecte “maker”.

Habilitats personals

El Tecnocampus té com a tret diferencial l’impuls de l’emprenedoria. No entenem l’emprenedoria únicament com la via de crear nous models de negoci, sinó també en un sentit ampli, en totes aquelles habilitats personals (skills) que han d’ajudar a promoure el talent. La professionalització implica tenir habilitats comunicatives, saber treballar en equip o ser capaç de dur a terme un projecte en totes les seves fases.

Model educatiu

Els grans eixos d’activitat formativa d’ Xnergic es fonamenten en:

Campus

Projectes de curta durada en diferents àmbits tecnològics, que es duen a terme en períodes de vacances.

Workshops

Formacions específiques per a professorat amb inquietuds per descobrir les noves tecnologies i les seves funcionalitats