STOP RESIDUS

Des de Xnergic subscrivim totalment la idea de “si no pots obrir-ho no és teu” publicada per Dale Dogherty al Marker Manifesto publicat al 2006. L’accés al coneixement sobre com funciona la tecnologia ens fa créixer com a societat, ens empodera com a ciutadans i al  mateix temps té un impacte sobre el planeta molt més gran que el reciclatge o el rebuig d’elements que encara són útils.

Reparar no tan sols és important per estalviar diners, sinó que és important per a la sostenibilitat del planeta i per al foment de la creativitat i el coneixement tecnològic dels nostres estudiants.

Així que des de Xnergic considerem que:

  • Reparar és un dret i l’obsolescència programada no té lloc a un planeta amb recursos cada vegada més limitats
  • El coneixement compartit sobre el funcionament de les coses ens fa créixer com a societat
  • L’acte creatiu d’entendre i jugar amb la tecnologia connecta les persones amb les coses i inspira orgull en la possessió d’aquestes.

Per poder aconseguir que la autoreparació sigui un fet i no un desig, encara cal que:

  • Els aparells puguin ser oberts, i no utilitzin cargols propietaris.
  • Es inclogui la documentació i esquemes elèctrics
  • Els consumibles puguin ser fàcilment reemplaçats

 

Desde Xnergic suscribimos totalmente la idea de “si no puedes abrirlo no es tuyo” publicada por Dale Dogherty en el Marker Manifesto publicado en el 2006. El acceso al conocimiento sobre cómo funciona la tecnología nos hace crecer como sociedad, nos empodera como ciudadanos y al mismo tiempo tiene un impacto sobre el planeta mucho menor que el reciclaje o el desecho de elementos que aún son útiles.

Reparar no tan solo es importante para ahorrar dinero, sino que es importante para la sostenibilidad del planeta y para el fomento de la creatividad y el conocimiento tecnológico de nuestros estudiantes.

Así que desde Xnergic consideramos que:

        Reparar es un derecho y la obsolescencia programada no tiene lugar en un planeta con recursos cada vez más limitados

        El conocimiento compartido sobre el funcionamiento de las cosas nos hace crecer como sociedad

        El acto creativo de entender y jugar con la tecnología conecta las personas con las cosas e inspira orgullo en la posesión de estas.

 

Para poder conseguir que la autoreparación sea un hecho y no un deseo, aún es necesario que:

        Los aparatos puedan ser abiertos, y no utilicen tornillos propietarios.

        Se incluya la documentación y esquemas eléctricos

        Los consumibles puedan ser fácilmente reemplazados